Blokkade van Oostende

HMS Vindictive Memorial Run

GEANNULEERD WEGENS HERBRONNING

25 km -10 Miles - 9,5 km

"To Commemorate, not to compete."

Blokkade van Oostende 10 mei 1918

Gezien de eerste poging om Oostende te blokkeren schielijk faalde door de stranding van de HMS Sirius en HMS Brilliant op het strand van Bredene was de operationele haven Oostende uiteraard een doorn in het oog van de Britten.

Admiraal Keyes had geen 5-jarenplan en 36 werkgroepen nodig om tot een beslissing te komen over het probleem Oostende. Na een aantal vergaderingen en een technische inspectie van de Vindcitive werd besloten om de Oostendse havegeul te blokkeren met de HMS Sappho en Vindictive. De bemanningsleden voor deze risicovolle operatie werden geronseld onder de veteranen van de Zeebrugge-raid die dan onder het commando kwamen van Godsall en Lynes ( ook veteranen van ...). Vrijwilligers waren er meer dan er plaatsen waren maar toch werden de scheepsbemanningen van de blokkadeschepen tot een minimum herleid om geen onnodige verliezen op te lopen. Terwijl de bemanningen werden samengesteld waren de manschappen van het garnizoen Dover ingezet om 200 tont cement en stenen in de ballasttanks en "Bilges" te gieten. Dankzij de volledige inzet van de dockyards was 48 uur na terugkeer van de eerste raid had de Vindictive reeds een proefvaartt gedaan en was ze klaar voor de volgende opdracht.

Ondertussen hebben luchtverkenningen aan het licht gebracht dat de Duitsers alle boeien verwijderd hebben en ook een deel van de staketsels hebben afgebroken in de hoop om zo verdere landingen te vermijden. Bijkomend hebben ze ook nog wat mijnen gelegd in de aanloop naar Oostende.

In de namiddag van 9 mei zijn de Admiraals Keyes en Lynns te gast bij onze Koning Albert in De Panne voor een diner in een relaxte sfeer. Tijdens de degustieve wandeling in de duinen wordt keyes door de Koning Groot Officier in de orde van Leopold benoemd. In de duinen merken zij ook op dat de wind tijdens hun wandeling van richting is veranderd naar de NO en nu ideaal zit voor een aanval op Oostende.; Spoorslags verlaten Keyes en Lynns de Koning om de aanval op poten te zetten. Het is inmiddels middernacht wanneer de HMS Sappho en Vindictive vanuit Duinkerken een koers uitzetten naar Oostende en omdat er vernomen is dat een Duitse destroyers groep ook op zee zit wordt de aanvalsgroep beschermd door 4 destroyers onder het bevel van Keyes aan boord van HMS Warwick. Lynns die "In Charge" voor de aanval op Oostende hijst zijn "Broad Pennant" aan boord van de HMS Faulknor.

Tijdens de transit die onder perfecte meteo omstandigheden verliep viel de Sappho wegens technische redenen uit en was de HMS Vindictive op zijn ééntje om Oostende te blokkeren.

Voor de aanval op Oostende werd er geopteerd om geen zware beschietingen of bombardementen uit te voeren om zo de Duisers niet te alarmeren. Het was pas wanneer de blokkadeschepen ontdekt waren dat de monitors, vliegtuigen en de "Naval Artillerie" het vuur mochten open op alle verdedigingswerken rond Oostende. Het door de CMB's gelegde rookgordijn werkte prima en de cohesie onder de vloot was optimaal tot omstreeks 01h48 de wolken als het ware neervielen op de zee waardoor het zicht bijna nihil werd. Om hieraan te verhelpen schoten de destroyers wat "star shells" de lucht in boven de aanvoerroute naar Oostende waarna de Duitse kustbatterijen ook het vuur openden. De CMB 22 die voorzien was om de positie van de wrakken van HMS Brilliant en Sirius te markeren met "rode lichtsignalen" als extra navigatiebaken stootte daar op een duitse torpedoboot dewelke hij prompt onder vuur nam met zijn Lewis guns. Ondertussen waren de andere CMB's al bezig met hun torpedo-aanvallen op de staketsels of met het droppen van calcium-licht boeien en afschieten van flare's om de Vindictive naar de havenopening te loodsen. Tijdens deze voorbereidende aanvallen vuurt de CMB 26 een torpedo af , verhoogt dan zijn snelheid en loopt zo op haar eigen torpedo.waardoor ze dan na een hevige explosie de lucht wordt ingeworpen en nadien huiswaarts gesleept wordt door HMS melpomene....... Door al dit gedoe zijn de Duitse stellingen natuurlijk reeds volledig bemand wanneer de Vindictive zijn "final approach" maakt om Oostende binnen te stormen.

Op 200 meter afstand van het staketsel trekt Cdt Godsall zich terug op de brug om vandaar de operatie beter te leiden en het overzicht te behouden terwijl de Vindictive de volle laag krijgt van de Duitse artillerie en machinegeweren. De aft control heeft tijdens de aanloop een vlotreffer gekregen waardoor niet enkel de manschappen uitgeschakeld zijn maar er ook geen enkele communicatie met het achterdek meer is. Het originele plan was om met de Vindictive het westerstaketsel te rammen en dan gebruik makend van de tij-stromingen het schip te zwaaien naar bakboord en zo de volledig vaargeul te blokkeren. Helaas mist de Vindictive zijn "approach" en vaart veel te dicht bij het Oosterstaketsel de geul binnen. Om dit te corrigeren verlaat Godsall de brug , roept "Hard Stuurboord" door een van de observatiesleuven en wordt dan op slag gedood door een impact op de brug. Het commando wordt onmiddellijk overgenomen door Cdt Crutchley die de BB-propulsie vol achteruit zet om de fel gehavende Vindictive toch nog richting westerstaketsel uit te sturen wat helaas slechts gedeeltelijk lukt door de stroming die op de SB-kant van de kruiser werkt.

 

WORDT VERVOLGD

 

 

Tijdens de terugtocht naar Dover liep het vlaggenschip HMS Warwick op een contactmijn en slaagde er met veel moeite in om drijvend de thuishaven te bereiken.

 

WORDT VERVOLGD

 

Van de Britse raiders verliezen er 18 het leven en raken er 29 gewond, de duisters verliezen 3 doden en 8 gewonden .

 

WORDT VERVOLGD

Gesneuvelden Oostende 10 Mei 1918

 • Stoker C.J.Fisher (Erebus)
 • Able Seaman E.Garbut (Sir John Moore)
 • Deckhand C.I.Gillet (ML 128)
 • Commander A.E.Godsall (Vindictive)
 • Leading Deckhand J.Hmashaw (ML 276)
 • Deckhand W.Hutchinson (ML 276)
 • Motor Mechanic G.E.Keel (CMB 25)
 • Signalman G.H.Linegar (Prince Eugene)
 • Lieutenant A.Mac Lachlan (Vindictive)
 • Petty Officer H.W.Martin (Marshal Soult)
 • PO Stoker C.Mac Donald (Broke)
 • Able SeamanW.J.Morling (Sir John Moore)
 • Temp Lieutenant G.F. Ross (ML 254)
 • Deckhand J.O.Thomas (Warwick)
 • Lieutenant F.Trumble (Warwick)
 • Able Seaman F.T.Wilson (Prince Eugene)

 

De Raid op Oostende in de stripwereld

 

Zelfs de stripwreld bleek onder de indruk van het Vindictive-epos en het weekblad Robbedoes

publiceerde in de reeks "de verhalentrommel van Oom Wim" het verhaal van de raid op Oostende. Welsiwaar wat gesimplifieerd maar toch in grote lijnen correct.

Klik op het album hieronder om het verhaal te lezen.

 

 

 

De kunstmatige mist, werk van Wingcommander Franck Brock (RNAS).

De kunstmatige mist, een speciale boei die oplicht gedurende 24 uur wanneer hij in het water geplaatst wordt was het breiwerk van Wingcommander Brock. Daarnaast lag hij ook aan de basis van de ontwikkeling van de brandstichtende patronen die met succes gebruikt werden tegen de Duitse vliegende sigaren, de Zeppelins. Hij was de zoon van de oprichter van de firma "Brock's Fireworks" en blijkbaar was de appel niet ver van de boom gevallen.....

De kunstmatige mist werd door een team van 60 man ontwikkeld in een geheime fabriek te Dover en één van de basis bestandsdelen voor de mist was het product Sacharine (E964) die gebruikt werd als suikervervanger voor diabetici en thee-gebruikers. Alle voorraden van sacharine werden toegewezen aan de fabriek waardoor er plots een tekort ontstond op de markt. De Britse Tea-addicts hadden onmiddellijk een reden om over te klagen.... De rook-apparaten werden geïnstalleerd op de grote schepen van de vloten en op meer dan 30 motorlaunches maar ook op 18 CMB's die de gaten in het rookgordijn moesten opvullen.

Tijdens de raid op Zeebrugge stromde Brock, op eigen aandringen, de pier op om de geheimen van deen Duitse installatie te achterhalen die door opgevangen geluid de afstand tot het doel kon bepalen. Brock's lichaam werd nooit terug gevonden. Een triestig einde van een geniaal man die niet op de pier moest zijn.

Maar Brock's erfenis leeft verder in de Light Marker Distress boeien die een rook-en lichtsignaal afgeven éénmaal ze in het water geworpen zijn en in de light flares die nog altijd in gebruik zijn in de zeevaart en defensie , over de brandstichtende munitie zullen we wijselijk zwijgen.

Organisator : DB Events -Dirk Angillis

Contact mobile 0032 (0) 486 99 85 16 - 0032 (0) 59 703 704 or mail to info@hmsvindictivememorialrun.com

Elisabethlaan 439 - 8400 Oostende

BTW : BE 0891 225 112 - IBAN : BE92 7380 2177 6623 - BIC code : KREDBEBB

Copyright © All Rights Reserved